Projekt (Ministerstvo hospodárstva)

Verejné obstarávanie

Príloha – Cenová ponuka STIAHNUŤ

Zmluva o poskytovaní marketingových služieb STIAHNUŤ

Výzva na predkladanie ponúk – softvér STIAHNUŤ

Prílohy k výzve na predkladanie ponúk – softvér STIAHNUŤ

Podrobná špecifikácia predmetu obstarávania STIAHNUŤ

Zmluvy

Kúpna zmluva medzi HEPPiApple s.r.o. a Gastma, s.r.o. STIAHNUŤ

Zmluva o poskytovaní marketingových služieb STIAHNUŤ

Zmluva o poskytovaní služieb STIAHNUŤ

Kúpna zmluva s prílohami – softvér STIAHNUŤ

Zmluva o nájme STIAHNUŤ

Publicita

Informačný plagát STIAHNUŤ

Spoločnosť HEPPiApple plagát STIAHNUŤ

Aktivity
Loading...