HeppiApple

Metabolic Balance

Čo je zdravý životný štýl a ako optimalizovať stravovacie návyky

19. júla 2024

Pri premýšľaní o tom, čo je zdravý životný štýl, musíme zastaviť a vyhodnotiť čo si pod týmto slovným spojením predstavujeme. Pravdepodobne si každý vytvorí svoju vlastnú charakteristiku.

Hlavnými bodmi zrejme budú návyky, ktoré sa snažíme či už úspešne alebo menej úspešne implementovať do nášho života. Môžu sa týkať pestrej stravy aj pohybu, ale tiež akejsi psychickej pohody, manažmentu stresu či spánkových návykov. Zdá sa, že každému vyhovuje iný pomer týchto základných pilierov zdravia a tak je to v poriadku.

Ako však dosiahnuť balans? Ako si vedieť dopriať bez výčitiek koláč od blízkej osoby, či vynechať plánovaný športový tréning bez pocitov zlyhania? Zdravý životný štýl je chtiac nechtiac prepojený aj s inými oblasťami života. Dá sa predpokladať, že naše  povahové črty, ktoré sa bežne prejavujú v práci a súkromí sa prejavia aj v celkovej filozofii života stravy, pohybu a oddychu.

Personalizujte si svoj zdravý životný štýl

Vychádzajme z predpokladu, že sami seba nejakým spôsobom poznáme. Sami predsa najlepšie vieme, čo nám prináša pocit radosti, smútku, sebavedomia ale aj napätia a stresu. S ohľadom na vlastný temperament, by sme mali pristupovať aj k tvorbe cieľov. Pamätajme, že zvlášť pri optimalizácii životného štýlu platí veta – pomaly ďalej zájdeš. A preto odporúčame začať s malými, „bezbolestnými“ zmenami. Môže to byť napríklad pravidelný spánok, dostatok čistej vody, či pravidelné prechádzky. A to všetko tiež s pripomienkou, že sa jedná o zmeny, ktoré majú prinášať pozitívne emócie. Pokiaľ sa za každých podmienok nepodarí všetko na 100%, bolo by dobré byť k sebe milý a povzbudiť sa do ďalších dní. V konečnom dôsledku, až keď nájdeme ten správny pomer medzi našimi pravidlami a potešením, môžeme sa cítiť skutočne zdravo a fit.

Pre dosiahnutie tohto cieľa môžeme experimentovať s rôznymi prístupmi, ako napríklad vytváranie denníka, kde zaznamenávame svoje pokroky a pocity, čo nám môže pomôcť identifikovať úspechy a oblasti na zlepšenie. Ďalším užitočným nástrojom môže byť vyhľadávanie podpory od rodiny, priateľov alebo dokonca od profesionálov, ktorí nám môžu poskytnúť rady a motiváciu.

Prihlás sa na prvú bezplatnú konzultáciu.

Konzultácia

Loading...