HeppiApple

Metabolic Balance

Perfekcionizmus v stravovaní

27. mája 2024

minulom príspevku sme v závere spomenuli možnú situáciu, kedy redukcia nie je dobrý nápad. Jednou z takýchto situácií je často snaha o perfekcionizmus v stravovaní, čo môže viesť až k poruchám príjmu potravy. Hneď na úvod musíme spomenúť, že poruchy príjmu potravy (ďalej PPP) patria do rúk odborníkom a odborníčkam. Tieto poruchy spadajú pod psychoterapeutov/psychoterapeutky a psychiatrov/psychiatričky. Čítajte prosím ďalej, aj keď si možno myslíte, že Vás sa to netýka. Možno zistíte, že vaše chovanie má nábeh na PPP alebo aspoň lepšie pochopíte ľudí, ktorých sa PPP týkajú. Budete vedieť lepšie zvoliť vhodnú komunikáciu priamo v rozhovore s osobou trpiacou PPP. Dozviete sa ale aj ako všeobecne lepšie komunikovať túto tému, keďže poruchu môže vyvolať aj nevinné komentovanie výzoru. 


Na úvod zopár štatistík z portálu Chuť žiť:
  • Najmenej 9% svetovej populácie trpí poruchami príjmu potravy
  • Menej ako 6% ľudí s poruchami príjmu potravy má podváhu
  • Na svete nimi trpí viac ako 70 miliónov ľudí (20 miliónov v EÚ), odbornú pomoc však vyhľadá a dostáva iba 25% z nich
  • Jedná sa o psychické ochorenie s najvyššou úmrtnosťou
  • Okolo 15% žien sa bude v určitý čas svojho života potýkať s PPP
  • Ľudia s poruchou príjmu potravy: 47% z nich trpi diagnózou záchvatového prejedania, 12% mentálnou bulímiou, 3% mentálnou anorexiou a 38% trpí ďalšími špecifikovanými poruchami príjmu potravy (OSFED)

Perfekcionizmus v stravovaní
Komunikácia pri podozrení na PPP

PPP sa netýkajú iba mladých a chudých žien, ale tiež mužov a žien v akomkoľvek veku, ale aj športovcov oboch pohlaví. Ako sme sa dozvedeli zo štatistík, PPP vôbec automaticky neznamená len extrémne nízke číslo na váhe. Dnes vieme, že spúšťačom môžu byť rôzne stresové situácie, neprijatie v blízkej spoločnosti, ale často stačí aj nevinná poznámka na výzor, tvar tela alebo pochvala po redukcii. Áno, komplimenty nám niekedy dobre padnú, ale pokiaľ sa s niekým dobre nepoznáme, určite prosím úbytok alebo prírastok hmotnosti nekomentujme.

Blízka osoba sa s nami o úspech podelí a zároveň vieme lepšie vyhodnotiť, či bol úbytok/prírastok hmotnosti žiadaný alebo či nie je príliš rapídny. Pýtate sa, ako môžete komunikovať s takýmto človekom napríklad pri obavách, že to preháňa? Pýtajte sa, vyjadrite úprimnú obavu a naznačte im, že ich nesúdite, ste tu pre nich a snažíte sa situáciu pochopiť. Nedávajte nevyžiadané rady a diagnózy. Ak však máte pocit, že sú rady alebo diagnózy potrebné, skúste blízkej osobe navrhnúť, aby navštívila odborníka, ktorý bude vedieť poskytnúť kvalifikovaný pohľad na sitáciu.

Perfekcionizmus v stravovaní a hľadanie ideálneho stavu

PPP je často diagnostikované u ľudí, ktorí majú sklon k perfekcionizmu, sú detailisti a sú viac citliví. Perfekcionizmus v stravovaní však bohužiaľ dosiahne málokto. Ak sa prísne nastavený jedálniček s obmedzeným množstvom jedla alebo pestrosti spojí s veľkou prísnosťou na svoju osobu, prichádzajú pocity zlyhania a tresty. V takýchto prípadoch je trestom často ešte rapídnejšie obmedzenie jedálnička. To je ale začarovaný kruh, z ktorého je v nesprávnom prostredí (rodina, sociálne siete, vzory a kamaráti) cesta von neľahká. Práve prostredie a vzory, ktoré si okolo seba vytvárame nám ovplyvňujú vnímanie toho, čo je správne. Vyberajme si preto pozorne, vyhnime sa extrémom a prijmime inakosť. 
Normálna hmotnosť nemá podobu konkrétnych kilogramov tela ani podielu tuku. Jedná sa skôr o pocit spokojnosti so sebou a s tým ako sa o svoje telo staráme. Nie je to o 100%-nom dodržiavaní jedálnička ani vážení všetkého čo konzumujeme, ide skôr o vyvážené nastavenie pomeru toho, čo je pre vaše telo správne a toho čo si nechcete odoprieť. Pokiaľ však takéto nastavenie neviete dosiahnuť niekoľko rokov, je určite namieste osloviť odborníka skôr, ako sa pustíte do ďalšej redukcie hmotnosti. Odborník často lepšie vyhodnotí, ako upraviť vaše stravovacie návyky a pohľad na svoje telo.

Prihlás sa na prvú bezplatnú konzultáciu.

Konzultácia

Loading...