Cenník


Metabolic Balance®

Cena programu Metabolic Balance® zahŕňa:

 • Základnú vstupnú analýzu – konzultácia (meranie, váženie, analýza zloženia tela, zdravotná anamnéza – potrebná k zostaveniu plánu), poradenská konzultácia
 • Zostavenie a vyhodnotenie individuálneho stravovacieho plánu ušitého na mieru jedine Vám, a to na základe laboratórnych výsledkov rozboru vzorky Vašej krvi a tiež zohľadnenia Vášho zdravotného stavu
 • Poradenstvo
  •  odovzdanie plánu s podrobným vysvetlením všetkých pravidiel a odkonzultovaním prvej fázy programu, zodpovedanie otázok
  •  kontrolné osobné konzultácie v priebehu polroka podľa potrieb klienta, súčasťou ktorých je aj meranie, váženie a telesná analýza
  •  kontrola priebehu a ďalšie odporúčania podľa aktuálneho stavu + vysvetlenie ďalších fáz programu
  •  konzultácia prípravy jedál, výberu potravín, praktické tipy
 • Rady a informácie podľa potrieb klienta v priebehu celého programu
 • Kniha receptov
 • Vernostná zľavová VIP karta, pri preukázaní ktorej si môžete uplatniť zľavu 10% v HEPPiApple restaurant a HEPPi shop
 • Cena je konečná – nie je potrebné dokupovať žiadne ďalšie doplnky stravy
 • Váš plán môžete používať a kedykoľvek sa k nemu vracať po celý život

INDIVIDUÁLNA INFORMAČNÁ KONZULTÁCIA

 • Osobná anamnéza
 • Analýza zloženia tela
 • Konzultácia východiskového a želaného stavu
 • Vysvetlenie princípov a priebehu Metabolic Balance®
 • Zodpovedanie otázok o Metabolic Balance®, zhodnotenie vhodnosti programu pre daného človeka (eventuálne zhodnotenie ďalších možností)

Metabolic Balance

Metabolic Balance®Celková a konečná cena programu375€

Kontakt

Metabolic Balance®25€

Kontakt

Celkovú cenu si môžete rozložiť pomocou splátok

Kondičný skupinový tréning

1 VSTUPNA SKUPINOVÝ TRÉNING 7€

Rezervácia
 • Typ tréningu: skupinový
 • Cena zahŕňa vstup a trenéra

10 VSTUPOVNA SKUPINOVÝ TRÉNING 55€

Rezervácia
 • Typ tréningu: skupinový
 • Cena zahŕňa vstup a trenéra

Bežecké tréningy

1 VSTUPNA BEŽECKÝ TRÉNING 2,50€

Rezervácia
 • Typ tréningu: skupinový
 • Cena zahŕňa vstup a trenéra

10 VSTUPOVNA BEŽECKÝ TRÉNING 20€

Rezervácia
 • Typ tréningu: skupinový
 • Cena zahŕňa vstup a trenéra

INDIVIDUÁLNY BEŽECKÝ TRÉNING15€

Kontakt
 • Typ tréningu: individuálny
 • Cena zahŕňa vstup a trenéra

Individuálne tréningy

INDIVIDUÁLNY TRÉNING 20€

Kontakt
 • Typ tréningu: individuálny
 • Cena zahŕňa vstup a trenéra

TRÉNINGOVÝ PLÁN

Kontakt
 • Vypracovanie individuálneho plánu
 • Cena dohodou