Cenník


Metabolic Balance®

Z dôvodu úpravy cien zo strany poskytovateľa sublicencie dochádza s účinnosťou od 01.04.2019 k zmene predajnej ceny balíka Metabolic Balance® BASIC.

CENA BALÍKA METABOLIC BALANCE® BASIC ZAHŔŇA:

 • Základnú vstupnú analýzu – konzultácia (meranie, váženie, analýza zloženia tela, zdravotná anamnéza – potrebná k zostaveniu plánu), poradenská konzultácia
 • Zostavenie a vyhodnotenie individuálneho stravovacieho plánu ušitého na mieru jedine Vám, a to na základe laboratórnych výsledkov rozboru vzorky Vašej krvi a tiež zohľadnenia Vášho zdravotného stavu
 • Poradenstvo
  •  odovzdanie plánu s podrobným vysvetlením všetkých pravidiel a odkonzultovaním prvej fázy programu, zodpovedanie otázok
  •  kontrolné osobné konzultácie v priebehu polroka podľa potrieb klienta, súčasťou ktorých je aj meranie, váženie a telesná analýza
  •  kontrola priebehu a ďalšie odporúčania podľa aktuálneho stavu + vysvetlenie ďalších fáz programu
  •  konzultácia prípravy jedál, výberu potravín, praktické tipy
 • Rady a informácie podľa potrieb klienta v priebehu celého programu
 • Cena je konečná – nie je potrebné dokupovať žiadne ďalšie doplnky stravy
 • Súčasťou balíka nie je odber krvi
 • Váš plán môžete používať a kedykoľvek sa k nemu vracať po celý život

CENA BALÍKA HEPPiApple ZAHŔŇA:

 • METABOLIC BALANCE® BASIC
 • Odber krvi
 • Knihu receptov
 • 2 x 10-eurový poukaz na konzumáciu v HEPPiApple restaurant
 • 1 x skupinový kondičný tréning v HEPPiApple fitness
 • 1 x 30-minútovú masáž v HEPPiApple regeneration
 • Vernostnú zľavovú kartu, pri preukázaní ktorej si môžete uplatniť zľavu 10% v HEPPiApple restaurant a na všetky služby HEPPiApple (tréningy, permanentky, masáže)
 • Cena je konečná – nie je potrebné dokupovať žiadne ďalšie doplnky stravy
 • Váš plán môžete používať a kedykoľvek sa k nemu vracať po celý život

ÚVODNÁ INDIVIDUÁLNA INFORMAČNÁ KONZULTÁCIA

 • Osobná anamnéza
 • Analýza zloženia tela
 • Konzultácia východiskového a želaného stavu
 • Vysvetlenie princípov a priebehu Metabolic Balance®
 • Zodpovedanie otázok o Metabolic Balance®, zhodnotenie vhodnosti programu pre daného človeka (eventuálne zhodnotenie ďalších možností)

Metabolic Balance®

Metabolic Balance® BASIC449€

Kontakt

Metabolic Balance® BASIC/HEPPiApple od 25€

Kontakt

Celkovú cenu si môžete rozložiť pomocou splátok

Kondičný skupinový tréning

1 VSTUPNA SKUPINOVÝ TRÉNING 7€

Rezervácia
 • Typ tréningu: skupinový
 • Cena zahŕňa vstup a trenéra

10 VSTUPOVNA SKUPINOVÝ TRÉNING 55€

Rezervácia
 • Typ tréningu: skupinový
 • Cena zahŕňa vstup a trenéra

Bežecké tréningy

1 VSTUPNA BEŽECKÝ TRÉNING 2,50€

Rezervácia
 • Typ tréningu: skupinový
 • Cena zahŕňa vstup a trenéra

10 VSTUPOVNA BEŽECKÝ TRÉNING 20€

Rezervácia
 • Typ tréningu: skupinový
 • Cena zahŕňa vstup a trenéra

INDIVIDUÁLNY BEŽECKÝ TRÉNING15€

Kontakt
 • Typ tréningu: individuálny
 • Cena zahŕňa vstup a trenéra

Individuálne tréningy

INDIVIDUÁLNY TRÉNING 20€

Kontakt
 • Typ tréningu: individuálny
 • Cena zahŕňa vstup a trenéra

TRÉNINGOVÝ PLÁN

Kontakt
 • Vypracovanie individuálneho plánu
 • Cena dohodou