Metabolic Balance: Ako prebieha

Patentovaný individuálny plán výživy pre Vaše dokonalé zdravie a fyzickú krásu Metabolic balance zostavený na základe 30 ročného výskumu.

Čo všetko je potrebné absolvovať pred zostavením individuálneho plánu Metabolic balance:

Vami zvolený poradca Vás bude následne sprevádzať 4 na seba nadväzujúcimi fázami